डिप्लोमा (पत्रोपाधि)

# Title Attachment Date
1 संस्कृतसम्भाषण डिप्लोमा pdf-icon
2 वैदिक गणित डिप्लोमा pdf-icon
3 वास्तुशास्त्र डिप्लोमा pdf-icon
4 प्रायोगिक ज्योतिष डिप्लोमा pdf-icon
5 पौरोहित्य डिप्लोमा pdf-icon
6 एम ए वास्‍तुशास्‍त्र पाठ्यक्रम pdf-icon
7 UG योग डिप्लोमा pdf-icon
8 PG योग डिप्लोमा pdf-icon